Ekogas, ren naturkraft

I Gästrikland finns skogarna, ängarna och vattendragen alltid nära. Här blir vi påminda om att inget är finare än en promenad i naturen. I naturen ser vi krafter samsas i så intelligenta kretslopp att de är svåra att förstå. Vi är en del av kretsloppet och inom oss bär vi alla på en naturkraft som kan försätta berg och skapa bättre förutsättningar för liv. Naturkraften finns inom oss och runtomkring. Använd den. Och använd Biogas.

Tanka hos oss

AKTUELLT PRIS FÖR FORDONSGAS

28,94 kr/kg

DRIFTINFORMATION

Tankstation Forsbacka, Stentorpsvägen 85

ÖPPET

Tankstation Sörby Urfjäll Gävle, Utmarksvägen 8B

ÖPPET

Lokalproducerad biogas i Gävleborg

Ekogas verkar på en regional marknad och producerar samt säljer fordonsgas till busstrafik, sopbilar, taxi, företag och privatpersoner. Bolaget ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Den gas som produceras kommer från Duvbackens reningsverk och från Forsbacka biogasanläggning.

 

Det är på Forsbacka biogasanläggning som bland annat behandling av regionens matavfall sker.

 

De flesta är överens om att vi måste göra oss av med fossila bränslen. De har en avgörande påverkan på klimatet och växthuseffekten. Tidplanen för en omställning till alternativa energikällor är snäv, och i det perspektivet är biogas en färdigutvecklad produkt med möjligheter till lokal produktion. Regionen lämpar sig väl för att framställa biogas både ur slam från reningsverk, matavfall och grödor.

Biogas tar oss närmare målet

I det miljöstrategiska programmet som Gävle kommun tagit fram finns det ett tydligt mål. Biogasanläggningen sattes i drift september 2017 och har inneburit att vi nått målet med att öka produktionen av biogas med 400%. Vi tar oss närmare målet!

Gävle kommun som geografiskt område ska vara klimatneutralt år 2030

Kommunen ska arbeta för att Gävlebornas och näringslivets resor och transporter är fossilfria år 2030

Kommunkoncernens resor och transporter ska vara det år 2020.

Den här sidan använder cookies för att säkra att du får den bäst upplevelsen.