Kapacitet för alla behov

Ekogas har etablerat både biogasproduktion och distribution i vårt län, vilket snabbt möjliggör stora miljömässiga och ekonomiska effekter för kollektivtrafik, företag och verksamheter med fordonspark. Även du som privatperson har möjlighet att kunna tanka din biogasbil.

Fördel för alla

Men det är så mycket mer än fordonsbranschen som får fördel av biogas. Lantbrukaren får ännu bättre gödsel av oss, vilket leder till effektivare produktion och bättre miljö. Kommunföreträdare och företagsledare får en gas som är miljösmart för uppvärmning och energiförbrukning.

Kort sagt, alla vinner. Det kommer nästa generation minnas och tacka oss för!

Så här funkar det

Biogasen kommer från Duvbackens reningsverk och från Forsbacka biogasanläggning där matavfall och organiska restprodukter tas tillvara och kommer till nytta i ett cirkulärt kretslopp.

På Duvbacken tar man tillvara på slam från avloppsreningsverket.

På biogasanläggningen i Forsbacka omvandlas regionens matavfall och trädgårdsavfall, men även fettslam och så kallad matslurry till biogas och biogödsel.

Vi får på så sätt ett närproducerat fossilfritt drivmedel och tar även vara på näringsämnen som behövs för odling, såsom fosfor, som också det är en ändlig naturresurs.

Miljöbokslut

Den totala mängden biogas som konverterats till fordonsgas under 2021 innebär en minskad växthuseffekt som motsvarar 7 250 ton CO2-ekvivalenter (jämförelse med bensin). I Ekogas miljöbokslut sammanfattar vi de mängder av avfall som behandlats på anläggningen under året och den mängd biogas och biogödsel som denna behandling gett upphov och den miljönytta som det medfört. Ladda ner hela miljöbokslutet som en pdf-fil via länken nedan. Har du problem att läsa filen kan du kontakta vår kundservice på kundservice@ekogas.se så hjälper vi till.

Den här sidan använder cookies för att säkra att du får den bäst upplevelsen.