GDPR

Vi värnar om din integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi tagit fram en personuppgiftspolicy. Policyn utgår från dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation. Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan avsäga dig det. Enligt lag behandlar vi bara personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lagar.

Om du vill läsa vår integritets- och personuppgiftspolicy i sin helhet, så finns den här:

Frågor och insyn

Gästrike Ekogas strävar efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Vill du göra en begäran av registerutdrag kan du fylla i det här formuläret eller kontakta oss på kundservice@gastrikeekogas.se.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Fridah Gomér Pettersson, telefon 026-17 24 23 eller e-post dataskyddsombud@gavleenergi.se.